0511-424 188/ 06-275 55 906 tinekevdbij@gmail.com

Consulten

connected

Mediamiek consult

In een mediamiek consult stem ik mij af op de spirituele wereld. Ik vraag of er een dierbaar iemand met de degene die tegenover me zit wil communiceren. Dat kunnen zowel familieleden, vrienden als kennissen van diegene zijn.

Ik ontvang de informatie via mijn heldervoelendheid, helderziendheid en helderhorendheid. In het consult kom ik eerst met bewijzen, zoals de relatie die de overledene met degene tegenover mij heeft, zijn of haar karakter en typerende werkzaamheden en herinneringen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat het een bekende is. De ervaring leert dat dierbaren graag willen laten weten dat ze nog steeds heel dichtbij zijn. Dat ze bij hun dierbaren zijn, niet alleen in de moeilijkere periodes, maar ook bij mooie gebeurtenissen. Ze zijn nog altijd op de hoogte, ook van het actuele leven en vaak nog beter dan wij denken.

Ik kan niet bepalen wie met je wil communiceren. Het kan dus gebeuren dat eerst een overleden oma zich meldt en daarna pas moeder waar je zo graag iets van wil vernemen. Ook overleden huisdieren komen graag langs om door te geven dat het goed met ze gaat. Een consult kan een helende werking hebben voor zowel de cliënt als overleden dierbare. Onuitgesproken zaken of het geen afscheid hebben kunnen nemen kunnen emotioneel zijn voor beide partijen.

Hoe mooi is het, om na een consult te beseffen dat dierbaren er nog steeds zijn, dat we na ons overlijden alleen het fysieke lichaam achterlaten, terwijl onze ziel, geest en herinneringen blijven bestaan.

Aurareading

Tijdens een aurareading stem ik mij af op jouw energieveld, dat ook wel je ‘aura’ genoemd wordt. Ik gebruik hiervoor mijn heldervoelendheid, helderhorendheid en helderziendheid

Ik kan informatie waarnemen over relaties, werkzaamheden, gezondheid, kwaliteiten en wat er op dit moment speelt in het leven van de cliënt. Deze informatie deel ik met diegene. Ook kan er informatie naar voren komen over dingen waarmee iemand nu (in zijn of haar hoofd) bezig is. Dingen die iemand wil neerzetten maar die nog niet goed lukken. Ik kan hiervoor inzichten geven. Ik ben geen toekomstvoorspeller en doe alleen handreikingen. Uiteindelijk is en blijft iedereen altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar toekomst.

Voor wie?

Een aurareading kan zowel voor mensen als dieren gedaan worden. Bij dieren richt ik mij vooral op de gezondheid en de relatie met de eigenaar.